Category: Danish

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Kongerigne Danmarks og Norges samt Hertugdommene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider ved Professorne Gebhardi og Christiani

Kongerigne Danmarks og Norges samt Hertugdommene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider ved Professorne Gebhardi og Christiani

By: Gebhardi, L.A. [Ludwig Albrecht]; Christiani, W.E. [Wilhelm Ernst]

Price: $30.00

Publisher: Kiobenhavn [Copenhagen], Niels Christensen: 1798

Seller ID: 2302226

Binding: Hard Cover

Condition: Good